aquaponics

Aquaponics er en kombinasjon av akvakultur (fiskeoppdrett) og hydroponics (dyrking uten jord).

I år starter vi et testopplegg med en IBC i et lite drivhus. Fisken blir enten abbor eller ørret.. når vi får tid skal vi ha life verdier på siden med pachube: ph verdi , temperatur, og webcam. Har du tipps eller vil du hjelpe til? Si ifra!