Netduino

Netduino er en prototypeplattform for åpen kildekodeelektronikk.

Applikasjoner kan bygges på Windows (med Visual Studio) eller på Mac OS (med Xamarin Studio). Plattformen ligner på Arduino-plattformen, men er generelt kraftigere og i stedet for å skrive applikasjoner i C/C++, er applikasjonene skrevet i C #, som er et kraftigere språk.