RFID

Hva står RFID for?

Forkortelsen RFID betyrr Radio Frequency Identification, identifikasjon gjennom radio signaler.  RFID er et to-delt system med ‘interrogators’ og tags. ‘interrogators’ er leserne og tags er delene hvor informasjon er lagret.

Taggene kommer i mange forskjellige former.

Typer og avstand mellom leser og tag

Det finnes aktive og passive tagger dvs. med batteri eller uten. Er avstanden til leseren stor bruker man ofte aktive tagger. Det er viktig å påpeke at det er få standarder på plass og at det derfor er store forskjeller mellom fabrikantene.

Active and semi-passive tags are generally useful for longer range needs but cost more than passive tags. Another difference is that the battery in active tags may be used to boost read/write range and allow for larger memories.  Passive tags har mellom 64bits og 1 kilobyte minne.Aktive tagger have minne opp til 128kilobytes.

En annen viktig faktor for avstanden er frekvensen som er brukt :

  • Høyfrekvens Passive tagger (vanligvis13MHz) og
  • lavfrekvens (ca 12kHz) systemer har en leseavstand under 1 m.

Med disse systemen har taggens størrelse (og antennens) en stor betydning for leseavstanden.  Den varierer mellom noen cm til noen m.